Earn Money with Mathematics, 26 September 2018

On 26 September 2018, FCC hosts the annual student lunch “Earn money with mathematics”, where engineering and mathematics students from a number of selected Chalmers and Gothenburg University master programs have been invited.

Congratulations to colleague Edvin Åblad for receiving a prize for best thesis

Our excellent colleague Edvin Åblad was awarded a prize for best thesis at Master level on an industrial project by ECMI, European Consortium for Mathematics in Industry. The thesis was named “Intersection-free load balancing for industrial robots. Modelling and algorithm development.” and…

FCC länkar samman Sverige och Tyskland

Tyska Fraunhofer-Gesellschaft är Europas största forskningsorganisation med fokus på industrinära forskning och med förgreningar runt om i världen. 2001 bildades Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC) i samarbete med Chalmers Tekniska högskola i Göteborg och har sedan starten genomfört över 500 projekt inom främst modellering…

Fraunhofer-Chalmers Centre jubileumskonferens 29 maj

Välkommen till en tysk-svensk konferens som uppdaterar dig på aktuella industrinära forskningsprojekt! Tyska Fraunhofer-Gesellschaft är en av världens största forskningsorganisationer och bedriver innovationssamarbeten i flera länder, däribland tillsammans med Chalmers i Sverige. Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics (FCC) i Göteborg grundades…

Congratulations to Colleague Joachim Almquist on his Doctor of Philosophy Degree!

Our colleague at FCC, Joachim Almquist, on Friday 15 December 2017 presented and defended his thesis for the degree of Doctor of Philosophy “Kinetic Models in Life Science — Contributions to Methods and Applications”. Kinetic models in life science combine mathematics and…

Congratulations to colleague Raad Salman on his licentiate degree!

On Friday 17 November 2017, our colleague Raad Salman presented and defended his licentiate thesis “Optimizing and Approximating Algorithms for the Single and Multiple Agent Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem”. The work introduces new problems, concepts and algorithms within the field…

Earn Money with Mathematics, 27 September 2017

On Wednesday, 27 September 2017, FCC hosted the annual student lunch “Earn money with mathematics” in Chalmers Science Park, room Poseidon. This year, over 70 engineering and mathematics students joined. FCC employs talented students at a 10-20% basis (4-8 hours a week)…

SelfPaint project covered by the Le Monde newspaper

The ongoing SelfPaint project, a collaboration between Fraunhofer-Chalmers Centre, Fraunhofer IPA and Fraunhofer ITWM has been covered by the French newspaper Le Monde. The goal of the project is to create a fully automatic framework, consisting of scanning a part to be painted, optimizing…

FCC i Vinnovas satsning på digitalisering av svensk industri

FCC deltar i flera projekt i Vinnovas satsning ”Digitalisering av svensk industri”, vilka presenteras på Vinnovas nya webbsida https://www.vinnova.se/m/digitalisering-av-industrin/. För att läsa mer om de enskilda projekten klicka på respektive länk: Grundorsaksanalys och maskininlärning – Syftet med detta projekt är att studera,…

FCC paper on the cover of Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

The FCC paper “Modelling of free fatty acid dynamics: insulin and nicotinic acid resistance under acute and chronic treatments” appeared on the cover of a prestigious journal in the field, Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, Vol. 44, Issue 3. The paper was…