Virtuella metoder för svetssimulering

S. Lorin. Svetsen #2 2022, p 46-47.

Abstract

Svetsning är en komplicerat multifysikalisk process som är krävande att modellera. Försök att simulera svetsförloppet har pågått länge men det är först de senaste 20 åren som vi haft tillräckligt kraftfulla datorer för att använda svetssimulering inom industrin. Det finns dock fortfarande utmaningar; hur kan vi prediktera kvaliteten på flera produktvarianter för att tidigt välja den bästa? Hur kan vi modellera effekten av variation? Eller, hur kan vi beakta svetsrobotens begränsade åtkomst och dess effekt på den svetsade geometrin?

På FCC har vi utvecklat algoritmer för svetssimulering i närmare 10 år. I senaste numret av tidningen ”Svetsen” berättar vi om delar  av detta arbete.

För att läsa artikeln, klicka här.
Photo credits: Nic McPhee