Vinnare av SOAFs exjobbspris 2020 är Tobias Karlsson för hans examensarbete med titeln “Optimization of Cable Harness Routing”.

Svenska Operationsanalysföreningen, SOAF, är en ideell förening som bildades 1959 och har  som syfte att främja utvecklingen inom operationsanalysens olika grenar och verka för dess  tillämpning inom olika problemområden.

SOAFs årliga Exjobbspris i operationsanalys instiftades 2010 för att uppmuntra studenter inom området och hjälpa till att sprida högkvalitativa uppsatser. Priset delas ut till exjobb som genom tillämpandet av matematiska metoder (ex. matematisk modellering, statistisk analys och optimering) gett underlag för ett bättre beslutsfattande.

För att läsa Tobias Examensarbete, klicka här.