FCC deltar i flera projekt i Vinnovas satsning ”Digitalisering av svensk industri”, vilka presenteras på Vinnovas nya webbsida https://www.vinnova.se/m/digitalisering-av-industrin/.

För att läsa mer om de enskilda projekten klicka på respektive länk:

Grundorsaksanalys och maskininlärning – Syftet med detta projekt är att studera, analysera och utveckla metoder för maskininlärning. Detta ska sedan användas för att automatisera processen att identifiera och härleda grundorsaker till fel och kvalitetsavvikelser i tillverkningsprocessen.

Digitaliserad produktionskedja för additiv tillverkning – Additiv tillverkning är idag en mycket arbetsintensiv tillverkningsprocess. I varje steg i tillverkningen hanteras data manuellt med bristfälligt definierade gränssnitt mellan de olika produktionsstegen. Resultatet blir att arbetsinsatsen för att få fram en komponent är väldigt hög och att komponentens integritet inte kan garanteras förrän just den komponenten har provkörts några gånger.

Optimering baserad på lärande maskiner – Projektet har utvecklat en fysisk demonstrator med ett system som kan upptäcka geometriska defekter, föreslå ändringar och justera enkla processparametrar.