Frukostseminarie med Do-Tank

Har ni börjat fundera på att använda AI i er verksamhet men osäkra hur ni ska gå tillväga? Kanske samlar ni in en hel del data idag men saknar kompetensen att säkra datakvalitén eller bedöma vad den kan användas till? Ni är inte ensamma!

Begreppen AI och machine learning är fortfarande otydliga för många och svåra att greppa. Många industriföretag har identifierat hur viktigt det är med metoder såsom AI och machine learning, men inte hur man ska gå tillväga.

Nya metoder inom dataanalys och AI öppnar upp för nya möjligheter att effektivisera sin verksamhet och skapa nya erbjudanden. För att välja väg framåt är det viktigt att förstå utmaningarna, hur och när olika typer av metoder kan användas och var de skapar mest nytta för användaren. Under detta seminarium vill vi inspirera, lyfta goda exempel och ge er verktyg för att utveckla området vidare. Vi delar lärdomar från tillämpning av AI och dataanalys från ett flertal industriföretag. Vad måste man tänka på när man för in machine learning i sin verksamhet och vilka fallgropar finns det?

Ta med era utmaningar så arbetar vi efter föreläsningarna i “Do-Tank” tillsammans fram idéer för hur dataanalys och AI skulle kunna bidra till att förbättra er verksamhet!

Datum: Tisdagen den 12e mars 2019

Tid: Klockan 07.30 till 11:30

Plats: OOTO/Johanneberg Science Park,
Sven Hultins Plats 2

Frukost serveras från 7:30. Föreläsningar 08:00 till 09:30. Från 9.30-11.30 ges möjligheten att delta i en Do-Tank för att identifiera möjligheter att implementera dataanalys-metoder på deltagarnas problem. Begränsat antal platser.

För mer info samt anmälan, klicka här!