Den 20–21 mars genomfördes mässan Scandinavian Coating för femte gången. Nordens ytbehandlingsindustri samlades den här gången i den över 100 år gamla Öksnehallen i Köpenhamn och totalt deltog närmare 70 företag och organisationer.

Fraunhofer-Chalmers deltog med projektet Digi-Load tillsammans med Rise och SPF. Vice föreståndare Fredrik Edelvik presenterade Fraunhofer projektet SelfPaint, och våra mjukvaror för simulering av ytbehandlingsprocesser, under ett välbesökt seminarium.

För mer information om mässan, se utdrag ur Ytforum, Branschtidningen om ytbehandling #3, 2019, sidorna 27-30.