Fraunhofer-Chalmers Centre arrangerar ett seminarium och workshop i samarbete med CIT (Chalmers Industriteknik) och Vinnovas strategiska innovationsprogram för Processindustriell IT och Automation, PiiA.

Detta halvdagsseminarium lägger fokus på processindustrins utmaningar och förutsättningar inom IT och automation. Dagen arrangeras av det strategiska innovationsprogrammet för Processindustriell IT och Automation (PiiA) och man vänder sig till aktörer inom processindustri, akademi och institut i Västsverige.

Målet med seminariet är att informera om PiiA och påbörja en dialog mellan processindustrin och akademi om industrins utmaningar och förutsättningar inom området och hur PiiA kan stötta dessa (genom exempelvis utlysningar).

Fraunhofer-Chalmers är verksamma i flera PiiA-finansierade projekt tillsammans med AcoSense. Pågående projekt nu är ”Preventorn – automatisk driftslägesövervakning” och ”AcoCheese – Effektivare osttillverkning med hjälp av akustisk spektroskopi”, där Preventorn är ett mindre förstudieprojekt tillsammans med papper- och massaindustrin och AcoCheese är ett större projekt tillsammans med livsmedelsindustrin.

Tid: Den 2 februari kl 12.00-17.30

Plats: Johanneberg Science Park (Guldhuset), Sven Hultins plats 2, Göteborg

Anmälan och program: https://www.eventbrite.com/e/seminariumworkshop-for-processindustriellt-it-och-automation-i-vastsverige-tickets-19376243867

Mer om PiiA: http://sip-piia.se/